Můžeš mi tykat, oznámil papež mladíkovi. Dovolal se mu až na podruhé

Padova - Papež František zatelefonoval 19letému studentovi z italské Padovy, který mu předtím napsal dopis, a osm minut si s ním povídal. „Jsem papež František, můžeš mi tykat,“ uslyšel překvapený mladík v telefonu a dodal, že se mu papež dovolal až na druhý pokus. Poprvé totiž nebyl doma.

Student Stefano Cavizza napsal nedávno Františkovi dopis do jeho papežského letního sídla Castel Gandolf. Odpovědí byl telefonát. „Nemohl jsem tomu uvěřit. Zhruba osm minut jsme se smáli a žertovali. Zavolal kolem 17:00, napoprvé mě doma nezastihl,“ řekl Cavizza benátskému deníku Il Gazzettino.

Část rozhovoru se nesla ve vážném duchu. „Vybídl mě, abych se za něj modlil. Udělil mi požehnání a já jsem v sobě pocítil velkou sílu. Byl to nejkrásnější den mého života,“ uzavřel Cavizza.

Před několika dny papež telefonoval bratrovi nedávno zastřeleného zaměstnance benzinové pumpy, aby mu poskytl útěchu. Jedenapadesátiletý muž na vozíku ze severoitalského města Pesaro předtím příběh vylíčil v dopise adresovaném papeži a dal svému vzteku nad vraždou bratra průchod také na Facebooku. „Pane, tentokrát ti to nemohu odpustit,“ napsal zoufalý muž.

František napsal bestseler

František si další a další příznivce získává nejen svou spontánností, ale i vědeckou prací. Jeho první encyklika nazvaná Světlo víry se stala bestselerem - už se jí prodalo 200 tisíc kusů. Již před jejím vydáním František přiznal, že na díle spolupracoval se svým předchůdcem Benediktem XVI: „Vydáme encykliku napsanou čtyřma rukama. Papež Benedikt dílo začal psát a předal mi ho. Je to velmi silný dokument.“

V díle určeném katolickým duchovním a věřícím hlava katolické církve mimo jiné zdůrazňuje, že víra je „službou obecnému blahu“ a vybízí věřící, „aby nebyli arogantní“, ale „otevřeni dialogu“, a to i s bezvěrci.

Vatikánské nakladatelství uvedlo, že údaj 200 000 prodaných výtisků navíc ani nezahrnuje prodané výtisky, které mají na svém kontě další autorizovaní vydavatelé díla. Celková prodejnost encykliky tedy může být ještě mnohem vyšší.

Encyklika je nejautoritativnější dokument, jaký může papež vydat. Vždy se zabývá otázkami, které církev v dané chvíli považuje za nejdůležitější. Encykliky Benedikta XVI. pojednávaly o lásce (Bůh je láska z roku 2006), naději (Spaseni v naději z roku 2007) a sociálním učení katolické církve (Láska v pravdě z roku 2009).