U Fukušimy je další lokalita s vysokou radiací

Tokio – Provozovatel poškozené atomové elektrárny Fukušima firma Tepco přiznala, že její pracovníci zaznamenali na dalším místě vysokou radiaci. Naměřili ji u nádrží s kontaminovanou vodou. V minulých dnech byla v areálu zaznamenaná radiace až osmnáctkrát vyšší než normálně. Zamořená voda uniká i do oceánu. Japonská vláda má v úterý představit řešení, jak situaci na havarované Fukušimě dál řešit.

Pracovníci Tepca objevili nedaleko skladovacích nádrží kontaminované vody místa s radiací 100 milisievertů za hodinu. Jedná se o jiné místo, než kde od sprna uniklo přes 300 tun radioaktivní vody.

Podle Tepca nejsou v okolí nově nalezeného místa s vysokou radiací žádné stopy po úniku kontaminované vody. Přesnější údaje o hodnotách radioaktivity zatím Tepco neposkytlo, protože jeho dělníci pracují pouze s přístroji ukazujícími maximálně 100 milisievertů.