Nehoda ve Fukušimě: Dělníci přišli do styku s radioaktivní vodou

Praha – Šest dělníků ve Fukušimě přišlo do kontaktu s radioaktivní vodou poté, co jeden z nich omylem odpojil potrubí napojené na úpravnu vody. Následně z ní vyteklo několik tun kontaminované vody, kterou se ale podařilo včas zadržet. Zdravotní stav šesti mužů není znám.

Po chybném odpojení trubky z odsolovacího systému vyteklo několik tun kontaminované vody, kterou se však podařilo ještě v areálu zadržet. Úniky radioaktivní vody jsou ve Fukušimě častým problémem. Pro společnost Tepco, která poškozené nukleární zařízení spravuje, jde o další z řady incidentů, s nimiž se během likvidačních prací v elektrárně potýká.  

V pondělí informovaly zpravodajské portály o tom, že jeden z fukušimských zaměstnanců nedopatřením vypnul pumpy části systému chlazení a odpojil přívod energie. Bez proudu byla elektrárna také počátkem roku, kdy závadu na rozvodech způsobila zřejmě krysa. Pokud je komplex bez elektrické energie, palivové tyče není možné chladit.  

V srpnu odteklo z nádrží asi 300 tun vysoce radioaktivní vody. Celkově je uskladněno v bývalé elektrárně velké množství této vody, její likvidace potrvá zřejmě desítky let. Japonsko v neděli oznámilo, že je připraveno přijmout zahraniční odbornou pomoc.