Horší už jenom Tanzanie: 94 procent Čechů tvrdí, že je ve vládě korupce

Washington - Podle 94 procent obyvatel Česka je ve vládě rozšířená korupce. Vyplývá to z nového průzkumu renomovaného Gallupova ústavu. Jde téměř o nejvyšší skóre na světě - hůř je na tom s 95 procenty jen Tanzanie. Češi také nejméně důvěřují svým politickým vůdcům.

Průzkum z roku 2012 dělí země do kategorií - se svobodným tiskem, s částečně svobodným tiskem a s nesvobodným tiskem. Česká republika vede v kategorii zemí se svobodným tiskem, když za ní následuje Litva, kde vládu považuje za zkorumpovanou 90 procent lidí, a Ghana s 89 procenty. Na opačném konci žebříčku jsou v této kategorii států Dánsko s 15 procenty a Švédsko se 14 procenty. Na Slovensku si myslí, že korupce je rozšířená ve vládě a státních úřadech, 71 procent respondentů.

Českou republiku i v dalších kategoriích zemí předstihla jen Tanzanie. V této východoafrické zemi si 95 procent lidí myslí, že ve vládě je rozšířená korupce.

Oproti roku 2007 je v České republice o korupci ve vládě přesvědčeno o 15 procent lidí víc. Nedávný korupční skandál, který otřásl zemí a v červnu vedl k rezignaci premiéra Petra Nečase zdůrazňuje závažnost tohoto problému v ČR, poznamenává průzkum.

Otázky na korupci ve vládě a státních úřadech jsou v některých zemích velmi citlivé a odpovědi mohou být ovlivněny mírou svobody. Proto se autoři rozhodli rozdělit státy podle měřítka svobody tisku a použili klasifikaci organizace Freedom House. Podle ní byl svobodný tisk v roce 2013 v 63 zemích, částečně svobodný tisk v 70 státech a nesvobodný v 64 zemích.

  • Autoři však průzkum provedli jen ve 129 státech světa. I tak se potvrdilo, že korupce je považována za vážný problém v naprosté většině zemí světa. Ve 108 státech většina respondentů odpověděla, že korupce je ve vládních úřadech rozšířená.

Češi „bodovali“ i v nedůvěře politikům

Podle ankety také jen 13 procent Čechů schvaluje, jak si vedou jejich lídři. To je nejméně na celém světě ve všech třech kategoriích států. Mezi zeměmi se svobodným tiskem za ČR následuje Maďarsko se 17 procenty, Litva, Estonsko (po 19 procentech) a Island s 22 procenty.

Nejvíce jsou s vedoucími představiteli své země spokojeni ve Švýcarsku s 81 procenty, Lucembursku se 75 procenty, Norsku se 67 procenty, Surinamu se 65 procenty a na Novém Zélandě se 64 procenty. Mezi 57 a 63 procenty se spokojenost pohybuje v Německu, Švédsku, Kanadě, Finsku a Dánsku.