Nizozemská muzea ukrývají desítky artefaktů nakradených za nacistů

Amsterdam - Nizozemská muzea ve svých sbírkách objevila 139 uměleckých děl, která byla ukradena, zabavena nebo pod nátlakem odkoupena od původních majitelů během nacistické éry. Původní vlastníci se nyní budou hledat prostřednictvím zvláštních webových stránek. Nizozemsko není jedinou zemí, která původ svých sbírek kontroluje. Americká a britská muzea již obdobné revize uskutečnila a v dalších zemích, jako je například v Německu, audit ještě neskončil.

Zdroj: www.musealeverwervingen.nl Autor: ČT24

Podle auditu jsou exponáty s pochybnou minulostí v 41 muzeích po celém Nizozemsku, nejvíce jich je ale v Městskému muzeu v Haagu. Hodně předmětů je také v amsterodamském Říšském muzeu. Ukořistěnou sbírku tvoří mimo jiné 69 obrazů, 24 kreseb a 13 židovských rituálních objektů. Mezi obrazy je například Odaliska z roku 1921 od Henriho Matisse v amsterodamském muzeu Stedelijk. Na seznamu jsou také obrazy nizozemského malíře ze 17. století Jacoba Gerritsze Cuypa, nizozemského impresionisty Isaaca Israëlse či modernistů Němce Paula Kleea a Rusa Vasilije Kandinského.

Nynější audit sbírek není v Nizozemsku první. Muzea již jeden dokončila v roce 2006, tehdy se pátrání zaměřilo na umění získané během druhé světové války. Nynější prověrka se týkala kontroly vlastnické historie před rokem 1945. Odborníci se obzvláště zaměřovali na bílá místa či nesrovnalosti ve vlastnictví po roce 1933, kdy se moci v Německu chopili nacisté. Nizozemská ministryně kultury Mariëtte Bussemakerová označila za důležitý krok snahu předměty získané pochybným způsobem navrátit dědicům původních vlastníků, kterými byli především Židé.