Od pátku Německo uznává třetí pohlaví: muž, žena a neurčité

Berlín - Německo začne od pátku jako první evropská země uznávat kromě muže a ženy také třetí pohlaví. S novelou občanského zákoníku budou moci občané v úředních dokumentech uvádět „pohlaví neurčité“. Změna se týká lidí, kteří se narodili s nejednoznačnými pohlavními znaky, tedy jako hermafrodité. Nová úprava se netýká transsexuálů, tedy lidí, kteří se cítí být příslušníkem určitého pohlaví, ačkoli anatomicky mají pohlaví opačné. Ti už mají v Německu delší dobu možnost pohlaví v průběhu života změnit, a to nejen operativně, ale i úředně.

Dosud se lidé s nejednoznačným pohlavím museli prohlásit buď za muže, nebo za ženu. Většina z nich v minulosti také musela už v raném dětství podstoupit operativní změnu genitálií a následně dlouhodobou hormonální léčbu. Německá lékařská etická rada však v roce 2011 doporučila od takového postupu upustit, protože léčba vyvolávala u pacientů nejistotu ohledně vlastní identity. Zavedení „neurčitého pohlaví“ do zákona pak doporučil německý ústavní soud. Podle něj patří právo určit vlastní pohlaví k základním lidským právům.

Přesné statistiky nejsou k dispozici, ale lidí, kteří se narodili s mužskými i ženskými pohlavními orgány, může v osmdesátimilionovém Německu žít podle expertů mezi 16 000 až 800 000.


Podle nového zákona, který vstupuje v platnost k 1. listopadu, tak budou moci lidé uvádět v úředních dokumentech „pohlaví neurčité“, dokud se sami nerozhodnou, zda se považují za muže, nebo za ženu. Je jim ale ponechána i možnost zůstat u třetího pohlaví po celý život.

Zavedení třetího pohlaví se však nebude týkat cestovních pasů, upozorňují německá média. Pravidla jejich vydávání upravuje speciální zákon, který nadále vyžaduje, aby vlastník pasu byl v dokumentu jednoznačně označen za muže nebo za ženu.