Život přišel na Zem shůry, potvrdil ruský experiment

Moskva - Život byl na Zem zanesen z vesmíru, tvrdí ruští vědci. Odvolávají se přitom na experiment provedený letos s pomocí družice Bion-M1, který tuto jejich hypotézu potvrdil. Podle zástupce ředitele Ústavu lékařství a biologie Ruské akademie věd Vladimira Syčova jeden kmen termofilních bakterií existujících v prostředí bez kyslíku dokázal ve vesmíru přežít. Navíc ho dokonce nezahubil ani návrat na Zem se žhavým průletem atmosférou. Vědci zamýšlejí experiment napřesrok zopakovat s použitím družice Foton-4.

„Meteority mohou z vesmírného prostoru přinést spory mikroorganismů, které mohou přežít i vstup do hustých vrstev atmosféry,“ prohlásil Syčov na mezinárodní konferenci v Ruské akademii věd s poukazem na výsledek zmíněného třicetidenního experimentu.

Rusové vypustili Bion-M1 na oběžnou dráhu 19. dubna. Na palubě tohoto aparátu, který opět přistál 19. května, bylo 45 myší, 15 gekonů, osm pískomilů, hlemýždi, kolonie různých mikroorganismů, jiker či kolekce rostlin a semen. Cílem experimentu bylo zjistit účinky pobytu ve vesmíru, včetně kosmického záření, na živé organismy. Výsledky by mimo jiné měly pomoci v přípravě dlouhodobých pobytů lidských posádek ve vesmíru, například při cestě na Mars.

Experiment většina osazenstva satelitu nepřežila, částečně vinou selhání přístrojů nebo kvůli stresu. S vysokou „úmrtností“ ale vědci tak jako tak předem počítali. Syčov vysvětlil, že mikroorganismy byly po dobu experimentu umístěny ve speciálním zařízení na vnější straně družice. Při vstupu do atmosféry se pak povrch kosmického přístroje rozpálil až na několik tisíc stupňů a jeden kmen mikroorganismů přesto dokázal přežít.