Obrazem: Světové osobnosti roku 2013

Světem hýbou osobnosti. Osobnosti s vírou, přesvědčením, vlivem, mocí, bohatstvím či talentem. V roce 2013 se v životě mnoha z nich udály velké změny. Pokusili jsme se vybrat osobnosti roku, které v uplynulém období posílily svou víru, rozšířily své přesvědčení, znásobily svůj vliv, upevnily svou moc, zvětšily své bohatství či uplatnily svůj talent.
Projděte se ve fotografiích přehledem lidí, kteří za posledních dvanáct měsíců nejvíce ovládli zpravodajství a veřejné mínění.