Prostituce je legální - se vším všudy, rozhodl kanadský soud

Ottawa - Nejvyšší soud Kanady dnes zrušil veškerá zákonná omezení týkající se prostituce, čímž například legalizoval provozování veřejných domů. Vyhověl tak stížnosti skupiny prostitutek, podle nichž byla omezení překážkou bezpečné práce. Prostituce samotná byla i dosud v Kanadě legální, řada zákonů však omezovala konkrétní aktivity prostitutek a byznys spojený se sexuálními službami.

Na soud se již v roce 2009 obrátily tři prostitutky se stížností, že normy omezující prostituci zasahovaly do jejich práva na bezpečí při práci. Nemohly si prý například najmout ochranku, neboť z výnosů z prostituce nemohla legálně žít žádná třetí osoba, nebo se uchýlit do relativního bezpečí veřejných domů, jejichž provozování bylo oficiálně zakázáno.

Nejvyšší soud uznal podnět za oprávněný a zrušil zmíněná omezení jednomyslně poměrem hlasů 9:0 s odůvodněním, že normy odporují ústavou zaručenému právu na život, svobodu a bezpečí člověka. Soud nicméně dal parlamentu roční lhůtu na to, aby případně přijal nové zákony regulující prostituci, které by nebyly v rozporu s dnešním verdiktem.

Valerie Scottová a Amy Lebovitchová
Zdroj: ČT24
Autor: Adrian Wyld/The Canadian Press