Papež se pomodlil, aby dialog zvítězil nad arogancí

Vatikán - Papež František v novoroční bohoslužbě vyzval k toleranci a respektu mezi lidmi. Modlil se rovněž za to, aby dialog zvítězil nad arogancí a korupcí. Papežův projev z okna nad Svatopetrským náměstím poslouchaly desetitisíce věřících.

Papež vyzval lidi k přijímání vzájemných rozdílů. I nepřátelé pak podle něj mají uznat, že všichni lidé jsou si bratry. „Všichni jsme dětmi jednoho otce na nebesích, patříme k téže lidské rodině a sdílíme společný osud. To každému ukládá odpovědnost za úsilí o to, aby se svět stal obcí bratrů, kteří respektují jeden druhého, přijímají jeden druhého ve své rozmanitosti a pečují jeden o druhého.“ 

V jednu chvíli František odložil papír s textem svého poselství a kritizoval násilí ve světě. „Je čas to zastavit,“ vyzval. S myšlenkou na lidi sužované válkami a násilím se papež František pomodlil, aby „odvaha k dialogu a usmíření zvítězila nad pokušením odplaty, arogance a korupce“.