Italské rodinné právo je diskriminační a zastaralé, usoudil Štrasburk

Štrasburk – Za diskriminační označil dnes Evropský soud pro lidská práva ustanovení italského právního systému, podle něhož se v případech, kdy rodiče mají rozdílná příjmení, přiděluje dítěti příjmení po otci na úkor matky. Podle Štrasburku vychází  italské rodinné právo ze zastaralých patriarchálních základů ještě z římských dob a už se neshoduje s evropským principem rovnosti pohlaví.

Soudní dvůr tak rozhodl ve prospěch žaloby italských rodičů Alessandry Cusanové a Luigiho Fazza, kteří po italských soudech 13 let marně požadovali, aby jejich třem dětem přiznaly matčino příjmení. Podle manželů, kterým italská justice ustoupila alespoň v tom, že dětem uznala právo na obě příjmení, byla porušena jejich základní práva. Evropský soud nepřiznal žádné finanční odškodnění, o což žadatelé ani neusilovali.