Vydejte duchovní, kteří zneužili děti, vyzvala OSN Vatikán

Ženeva - Výbor OSN pro práva dítěte vyzval Vatikán, aby předal civilním úřadům duchovní podezřelé ze zneužívání dětí. Zároveň v ostře formulované zprávě zkritizoval katolickou církev za zakrývání pohlavního zneužívání dětí. Vatikán se proti zprávě ohradil a označil ji za ideologicky zaujatou a nespravedlivou. Podle něj ji nejspíš ovlivnily skupiny bojující za uzákonění homosexuálních sňatků. Vatikán sice není členským státem OSN, má ale povinnost každých 5 let předložit zprávu o dodržování úmluvy o právech dítěte.

Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE Autor: CHROMORANGE/Bilderbox

Výbor, který sleduje respektování práv dětí ve světě, rovněž Vatikán vyzval, aby vydal své archivy týkající se sexuálního zneužití desítek tisíc dětí. Tím by umožnil, aby pachatelé a „ti, kteří jejich zločiny kryli“, mohli být pohnáni k zodpovědnosti.

Nezvykle otevřená zpráva výboru je dosud nejsilnější kritikou vznesenou tímto orgánem OSN vůči katolickému duchovenstvu. Zpráva následuje poté, co výbor v polovině ledna vyslýchal zástupce Vatikánu, jejichž delegaci vedl arcibiskup Silvano Tomasi.

Zpráva OSN:

„Výbor je vážně znepokojen tím, že Svatý stolec nesdělil rozsah těchto spáchaných zločinů, nepřijal potřebná opatření k řešení případů sexuálního zneužívání dětí a na ochranu dětí a uchýlil se k politice a praxi, které měly za následek další zneužívání a beztrestnost pachatelů.“


Je to překroucené a ideologicky zaujaté, tvrdí Vatikán

Vatikán v první reakci ujistil, že dokument důkladně prostuduje. Krátce poté se ale vůči zprávě ostře vymezil. Arcibiskup Tomasi označil závěry výboru za překroucené, nespravedlivé a ideologicky zaujaté. Podle něj prý vyznění zprávy mohly ovlivnit nevládní organizace, které bojují za uzákonění homosexuálních svazků. Vedení církve rovněž OSN odsoudilo za to, že se vměšuje do jejího „nezměnitelného“ morálního učení, když kritizuje její přístup k homosexuálům, potratům a antikoncepci.

Katolická církev
Zdroj: ČTK/DPA
Autor: Arne Dedert

Výbor OSN odsoudil rovněž „kodex mlčenlivosti“, který je již dlouho využíván k umlčení obětí. Vatikán tak „systematicky stavěl zachování dobrého jména církve a možných pachatelů nad ochranu dětských obětí“. Výbor v této souvislosti vyzývá, aby katolická církev poskytla obětem zneužívání odpovídající odškodnění.

Dokument také poukazuje na to, že komise, jejíž vytvoření v prosinci oznámil papež František, by měla nezávisle vyšetřit všechny případy pohlavního zneužívání dětí duchovními. Svatý stolec by měl rovněž stanovit pravidla pro povinné oznamování těchto zločinů policii.

Video OSN: Vatikán by měl vydat duchovní zneužívající děti
video

OSN: Vatikán by měl vydat duchovní zneužívající děti

OSN: Vatikán by měl vydat duchovní zneužívající děti

zpr: 16:00, 5.2.2014

Reakce na kritiku Vatikánu ze strany OSN

OSN zasahuje do katolické morální nauky, zlobí se Vatikán

Výbor OSN se ve svém dokumentu ale nevěnoval jen problematice pohlavního zneužívání dětí. Vatikán v něm kritizoval například i za jeho postoj k homosexualitě, k antikoncepcím a k potratům. Katolická církev by podle výboru měla změnit své kanonické právo tak, aby zajistila dětem jejich práva a přístup k lékařské péči.

Papežský úřad loni uvedl, že v důsledku případů sexuálního zneužívání změnil požadavky kladené na kandidáty kněžství, aktualizoval církevní právo a vyzval biskupskou konferenci, aby stanovila směrnice pro boj s tímto zlem. Současně ale dal najevo, že nemůže být činěn zodpovědným za jednání katolických institucí nebo jednotlivců ve světě a že zodpovědnost za ochranu práv dětí nesou místní biskupové. Zodpovědný je pouze za události ve vatikánském městském státu.