Ženy smějí k lékaři jen v doprovodu, hřímá saúdský šajch

Rijád - Vysoce postavený saúdskoarabský duchovní šajch Kajs Mubárak kritizoval ženy, které chodí k lékaři bez doprovodu svého mužského opatrovníka (matrama), což podle něj islám zakazuje. Při prohlídce navíc "lékaři ukazují části svého těla, což je s výjimkou naléhavých případů nepřípustné„. Mubárak také trvá na tom, že se žena může podrobit prohlídce mužským lékařem jedině tehdy, když na místě není lékařka. “Když už na to dojde, pak lékař a pacientka nemohou být o samotě a lékař musí prohlížet výhradně tu část těla, jíž se týká nemoc," soudí dále duchovní.

Listy v několika arabských zemích Mubárakovy výroky otiskly s připomínkou případu univerzitní studentky, která minulý týden zemřela na srdeční komplikace, protože se k ní do univerzitního areálu včas nedostali zdravotníci, jelikož s nimi nebyl zákonný zástupce nemocné. To bývá v případě vdaných žen manžel, u svobodných pak nejbližší mužský příbuzný - otec nebo bratr či syn.

Saúdský deník Al-Haját připomněl případy, kdy náboženská policie nedovolila ženám vstoupit do soukromých klinik bez doprovodu poručníků. Šlo o kauzu, kdy ženy mířily k odborníkovi na výživu a chtěly se s ním poradit. Dalším citovaným případem je smrt 15 dívek, které v roce 2002 uhořely ve škole v Mekce. Náboženská policie tehdy zabránila jejich evakuaci s odůvodněním, že nejsou oblečené podle islámských pravidel. Svědci tehdy uvedli, že záchranáři-muži k dívkám, jimž bylo mezi 12 a 14 lety, nesměli, protože žačky na sobě neměly abáje, které zakrývají celé tělo.

O Saúdské Arábii se často hovoří v souvislosti s právy žen. Ženy tam nemohou řídit automobily a bez souhlasu poručníků by neměly ani cestovat nebo jednat s mnohými úřady.