Slovensko Baťovy potomky odškodnit nehodlá

Bratislava - Příbuzní českého podnikatele Jana Antonína Bati neuspěli na Slovensku se žádostí o odškodné za majetek, který zde byl obuvnickému koncernu zabaven po druhé světové válce. Slovenské ministerstvo financí řízení zastavilo, ale Baťova rodina se proti takovému rozhodnutí odvolala.

Pod Baťův koncern patřila na Slovensku řada podniků. Podnikatel v zemi vybudoval průmyslová centra Partizánske, Svit, Nové Zámky a Bošany a součástí Baťova impéria byl i Bojnický zámek. S žádostí o kompenzaci se na slovenské ministerstvo loni v září obrátili čtyři Baťovi příbuzní a rozhodnutí o výši náhrady ponechali na slovenských úřadech. Baťův vnuk John Nash odhadl, že hodnota rodinného majetku na Slovensku dosáhla několik miliard eur.

Ministerstvo financí však nyní bez bližších podrobností uvedlo, že řízení zastavilo. Baťovi příbuzní prý neodstranili nedostatky ve své žádosti. Úřad už loni na podzim řízení přerušil a žadatele vybídl k předložení dalších dokladů. Proti zastavení řízení podali členové obuvnické dynastie opravný prostředek, takzvaný rozklad, o kterém na základě návrhu příslušné komise rozhodne ministr financí Peter Kažimír.

Žádost o odškodnění na slovenské ministerstvo financí podali Baťovi poté, co slovenská justice očistila Baťovo jméno - loni na jaře bratislavský soud zrušil trest dlouholetého vězení a propadnutí majetku, který československý soud v roce 1947 Janu Antonínu Baťovi v nepřítomnosti uložil.

Jak se dostal Baťův majetek do (česko)slovenských rukou?

Jan Antonín Baťa byl nevlastním bratrem zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Když Tomáš Baťa v roce 1932 zahynul při letecké nehodě, zaujal v podniku jeho místo. V roce 1941 odjel do Brazílie, kde později také zemřel. Národní soud v Československu ho po druhé světové válce označil v nepřítomnosti za zrádce a kolaboranta a majetek firmy znárodnil. Česká justice očistila Baťovo jméno už v roce 2007.