Polští věřící lékaři odmítají provádět interrupce zákonu navzdory

Varšava – V katolickém Polsku se dál vyostřuje veřejný spor o interrupce. Ty jsou v Polsku nezákonné, povoleny jsou jen za určitých podmínek, jako je znásilnění, poškození plodu nebo ohrožení života matky. Tři tisíce polských lékařů však odmítají provádět i tyto legální potraty. Jde o dvě procenta všech polských lékařů, které podpořila vlivná katolická církev. Vláda premiéra Tuska trvá na tom, že lékaři musí respektovat platné zákony, nedokáže je však k tomu donutit.

Někteří polští lékaři prohlašují, že se odmítají podílet na interrupci a eutanazii. Pramení to z jejich práva na morální přesvědčení a svědomí. Podle nich společnost dosud nedospěla k natolik jasnému stanovisku, aby bylo možné odpůrce interrupcí a eutanazií považovat za zpátečníky hodné odsouzení. Tím spíše, že jsou interrupce zatím v Polsku nezákonné.

Například profesor Bogdan Chazan je známý polský gynekolog a taky konzervativní katolík, který podepsal tzv. Deklaraci víry. Chazan odmítá ve své nemocnici, které šéfuje, provádět interrupce, ale také posílat pacientky na zákrok jinam – což mu přikazují polské zákony. „Vím, že jsem v konfliktu se zákonem, ale pokud bych se tímto nesmyslným ustanovením řídil, dostal bych se do těžkého konfliktu s etickými principy,“ vysvětluje.

Zaslouží lékaři, kteří nechtějí slevit ze své morálky, trest?

Varšavská nemocnice sv. Rodiny je placená z veřejných peněz a patří k jedné z největších porodnic v celé zemi. Vzpoura Bogdana Chazana proti polským zákonům proto budí bouřlivé reakce. Polský týdeník Wprost zdokumentoval případy, ve kterých profesor Chazan odmítl provést aborci matce, jejíž dítě se mělo narodit mrtvé. Odmítl ji také poslat na interrupci jinam. Čelí teď kritice – i od vlastních kolegů. „Za takové kroky musí nést trestní odpovědnost. To už je věc, kterou musí řešit prokuratura,“ komentoval polský lékař a porodník Romuald Debski.

Tzv. Deklaraci víry napsala před časem Wanda Poltawská. Je katolickou lékařkou a bývalou blízkou přítelkyní papeže Jana Pavla II. Podle ní je potrat nepřípustný za jakýchkoli okolností. Deklaraci teď veřejně podpořila i katolická církev – navzdory kritice vlády.  

Donald Tusk, polský premiér:

„Jestliže právní předpisy přikazují lékaři provést určitý zákrok, tak ho nezávisle na svém svědomí musí vykonat.“


Video Interrupce rozdělují Polsko
video

Interrupce rozdělují Polsko

Interrupce rozdělují Polsko

170614

Payne: Zákony se nemusí shodovat s morálkou

Deklarace víry je šestibodový dokument, který v Polsku vyvolal velký nesouhlas, pozornost vzbudil i v Česku. Dokument však neobsahuje nic nového, co by katolík nepraktikoval nebo neschvaloval. Média přinášela obrazy zkázy, společnost ovládla hysterie a obavy. Tlak veřejnosti nutí signatáře této deklarace potrestat. Lékaři však chtějí chránit lidský plod od počátku.  

Jan Payne, odborník na lékařskou etiku, 1.LF UK:

„Jsou různé postoje, jak se dívat na potraty. Záleží, od které chvíle budeme člověka považovat za lidskou bytost. U katolíků převažuje názor, že to je od okamžiku početí. Jsou ale přístupy, které to chápou až daleko později, v extrémním případě až v okamžiku porodu –do té doby považují plod za součást těla matky, která má právo rozhodovat, co se s plodem bude dít. Tak je to například ve Skandinávii.“


Payne: Zákony se nemusí shodovat s morálkou

„Zákony se nemusí shodovat s morálkou. Proto zde existuje výhrada svědomí. Lékař může říct, že za určitých okolností nebude zákrok provádět. Je to složitá otázka,“ komentoval Jan Payne z Ústavu pro humanitní studia v lékařství, který však upozornil na fakt, že proti jakémukoliv provádění interrupcí jsou pouhá tři procenta polských lékařů a nejedná se tedy o „skandál“, jak média uvádějí.

Jan Payne, odborník na lékařskou etiku, 1.LF UK:

„Touha sjednotit názory na interrupci existuje, ale tato představa je svým způsobem děsivá. Musíme si zvyknout na to, že lidé mají rozdílné názory, a musíme o tom vést dialog.“


„Kdyby sekulární právo určovalo, co je a není morální, žili bychom v podivném světě. To, co je podle práva, totiž nemusí být vždy čestné. Právo, na jehož základě nacisté internovali Židy v koncentračních táborech, kde je vyhlazovali, bylo lidským, nikoliv přirozeným právem. Z tohoto hlediska je 'Boží' (přirozené) právo lidskému vždy nadřazené. Důsledkem amorálního myšlení pak je převaha techniky nad etikou, přičemž technikou a pokrokem jsou obhajované i hanebné činy,“ zastal se katolických lékařů na serveru Česká pozice student práv Kamil Mulinow.

Tuskova vláda poslala do porodnice profesora Chazana kontrolu a poškozené pacientky podávají žaloby. Ty se ale potáhnou dlouho a veřejný polský spor o interrupce mezitím trvá dál.