Památný den v Německu připomene vyhnance – včetně poválečných

Berlín - Německo zařadí od příštího roku do kalendáře celostátní památný den připomínající oběti vyhánění. Připadne na 20. června a bude připomínat i osud Němců, kteří byli po druhé světové válce vysídleni z území dnešního Česka a Polska. Rozhodla o tom vláda kancléřky Angely Merkelové.

Valné shromáždění OSN už v roce 2000 vyhlásilo 20. červen za mezinárodní den uprchlíků. V Německu by se v tento den měly nově připomínat nejen oběti aktuálního vyhánění po celém světě, ale přímo i Němci, kteří na základě mezinárodních dohod museli po druhé světové válce opustit někdejší německé provincie na území dnešního Polska a československé pohraničí.

O zavedení památného dne připomínající německé poválečné vysídlence dlouho usiloval Svaz vyhnanců (BdV), který zastřešuje organizace vysídlených Němců. Loni si vytvoření tohoto dne zakotvila do svého programu vláda kancléřky Merkelové.

Památné dny připomínající německé vysídlence už dříve zavedly německé spolkové země Bavorsko, Hesensko a Sasko. V těchto zemích by měl památný den připadnout vždy na druhou neděli v září. Letos se bude připomínat poprvé, bude se konat 14. září.

Po druhé světové válce muselo z rodných zemí i z odstoupeného území – zejména Polsku a tehdejšímu Československu a Sovětskému svazu – odejít do Německa několik milionů etnických Němců. Z Československa jich bylo odsunuto více než 2,5 milionu.


Poválečným uspořádáním se zabývala začátkem srpna 1945 postupimská konference vítězných mocností, a ty se ve společném komuniké shodly, že „bude třeba přistoupit k převedení obyvatelstev německých zbylých v Polsku, Československu a Maďarsku do Německa“. Ve stejný den pak prezident Beneš podepsal dokument číslo 33/1945 o odejmutí československého občanství, který podle historiků vytvořil předpoklad pro budoucí vysídlování.

Během odsunu, jemuž předcházela divoká, státem neorganizovaná a často i násilná fáze vyhánění údajných i domnělých spoluviníků válečného utrpení, Československo opustily zhruba tři miliony Němců.

Na území dnešní České republiky zaniklo po roce 1945 v důsledku odsunu zhruba tři tisíce obcí, mezi nimi větší okresní města, například Doupov. Některá taková místa připomínají pomníky, jiná byla přeměněna na vojenské újezdy. Na internetu je těmto oblastem věnován web Zanikleobce.cz.