Kolem Stonehenge stál rozsáhlý areál svatyň, zjistilo 3D mapování

Londýn – Moderní technika odhaluje zcela nový pohled na nejslavnější světový komplex menhirů. Známé Stonehenge v jižní Anglii podle všeho nestálo v krajině jako osamělý monument, ale bylo pouze středobodem rozsáhlejšího megalitického areálu. Britští vědci hovoří minimálně o 17 dalších svatyních v okolí. Zda popis rozsáhlejšího zázemí kolem Stonehenge objasní některé otazníky, a nebo známé teorie spíše vyvrátí, zatím odborníci netuší.

Týmy archeologů z univerzit v Birminghamu a Bradfordu, k nimž se připojili odborníci z Vídně, pomocí několika metod prozkoumaly půdu v okolí Stonehenge. Celkem zmapovali oblast o rozloze 12 čtverečních kilometrů, kde až do hloubky tří metrů „nahlédli“ pomocí přístrojů - magnetometru, podzemního radaru a 3D laserového scanneru.

„Tohle radikálně mění náš pohled na Stonehenge. V minulosti jsme byli toho názoru, že Stonehenge bylo osamocené, ale tak to nebylo… Šlo o něco obrovského,“ popsal objev vedoucí projektu Vince Gaffney. Kromě základů 17 menších či větších kruhových svatyň v okolí kamenného kruhu archeologové objevili i 60 obřích kamenů nebo pilířů, které zřejmě byly součástí další neolitické svatyně Durrington Walls.

Pod jedním z početných pahorků byly například nalezeny základy 33 metrů dlouhé dřevěné budovy. Její stáří se odhaduje zhruba na 6000 let a měla údajně sloužit k rituálním pohřbům a souvisejícím činnostem.

Při skenování půdy odborníci zaměřili i nejrůznější umělé vyvýšeniny, příkopy, pohřebiště a zbytky dřevěných staveb. Jejich význam teprve budou dál zkoumat.