Rakousko: Změny klimatu na nás dopadají rychleji, Alpy jsou citlivé

Vídeň  Kvůli citlivému prostředí Alp se v Rakousku projevují globální změny klimatu výrazněji než jinde ve světě, od roku 1880 zde teploty stouply téměř o dva stupně – zatímco celosvětový nárůst dosahuje hodnoty +0,85 stupně Celsia. Vyplývá do z tříletého klimatického projektu, na němž se podílelo bezmála 250 rakouských vědců.

Zdroj: ISIFA/Thinkstock Autor: iStock/Wild-Spirit

„V rámci Evropy se jedná o první národní zprávu o aktuálním stavu,“ zdůraznil Ingmar Höbarth, vedoucí rakouského Fondu pro klima a energii. Jejím závěrem je, že „klimatické změny v Rakousku postupují rychleji, než je průměr ve světě“. Země se tak bude muset v budoucnu vyrovnat s dalším oteplováním – a pokud nebudou přijata protiopatření, stoupnou podle vědců ke konci 21. století teploty v Rakousku o 3,5 stupně.

Kvůli klimatickým změnám se změnily také extrémní teploty. Ubývá chladných nocí a naopak se častěji objevují horké dny. „Když jsem byl malý, zažívali jsme osm dní velkých veder s teplotami přes 30 stupňů, dnes máme takových dní 30,“ podotknul Höbarth. Tento trend se nadále prohloubí, lidé se budou častěji potýkat s vlnami veder. Klimatické změny negativně zasáhnou celou řadu oblastí, především zemědělství a lesnictví, ekosystémy, ovlivní rozmanitost druhů, ale i turistiku a zdravotnictví. Ekonomické dopady extrémního počasí označuje zpráva jako závažné. Za posledních 11 let zažilo Rakousko dvakrát stoletou povodeň.

Výsledná rakouská strategie se tak opírá o dva hlavní pilíře, jedním jsou aktivní opatření zaměřená na ochranu klimatu, podle vědců by se Rakousko mělo proměnit v bezemisní společnost. druhým je přizpůsobení se klimatickým změnám. Příkladem je například posílení ochrany před záplavami.