Nobelovka pro české vědce: Za výzkum vlivu koček a psího vyprazdňování

Boston Na Harvardově univerzitě v americkém státě Massachusetts se již po čtyřiadvacáté udělovaly žertovné Nobelovy ceny. Takzvanou Ig Nobelovu cenu získali ve čtvrtek ve dvou kategoriích i čeští vědci, a to za mezinárodní výzkum vlivu koček na duševní zdraví člověka a za zdokumentování skutečnosti, že psi při vyprazdňování berou v potaz geomagnetické pole. Cílem výročních cen je pobavit veřejnost a podpořit světový výzkum a inovace.

Čeští vědci získali cenu za veřejné zdraví. Spolu s japonskými, americkými a indickými kolegy byli vyznamenáni za výzkum otázky, zda vlastnictví kočky ohrožuje duševní zdraví člověka. Odnesli si též ocenění za biologii. Podíleli se totiž na dokumentaci toho, že se psi při vyprazdňování soustředí na to, aby byla osa jejich těla v souladu s geomagnetickým polem.

„Snahou zakladatelů je ocenit výzkum, který vás na první pohled donutí k smíchu. Ale na druhou stranu pak i k zamyšlení nad těmi věcmi,“ říká laureát žertovné Nobelovy ceny Jan Havlíček.


Ig Nobelovu cenu za fyziku pak získali japonští vědci, a to za výzkum tření mezi podrážkou boty a banánovou slupkou a banánovou slupkou a podlahou. Měřili tak míru rizika uklouznutí.

Ocenění za psychologii obdržel tým předkládající důkazy, že lidé, kteří ponocují, jsou v průměru samolibější a mají větší sklony k manipulaci a psychopatickému chování než „ranní ptáčata“.

Ig Nobelovy ceny
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Charles Krupa

Cena za umění putuje do Itálie za výzkum míry bolesti, kterou lidem přivodí pohled na ošklivé obrazy. Na Apeninský poloostrov míří i ocenění za ekonomii, vládní statistický ústav ji dostal za oficiální zvýšení hrubého domácího produktu o příjmy z prostituce, obchodu s drogami, pašování a dalších zločinů.

Na poli medicíny byl oceněn výzkum metody, jak zastavit krvácení z nosu. Americko-indický tým doporučil ucpat si nos plátky vepřového.

Ocenění je vtipnou obdobou Nobelových cen, které se budou udělovat v říjnu. Událost organizuje časopis Annals of Improbable Research (Letopisy nepravděpodobného výzkumu), během slavnostního obřadu ocenění předávají nositelé skutečných Nobelových cen.