František nakročil ke zjednodušení postupu anulování manželství

Vatikán Papež František dnes zahájil kroky ke zjednodušení církevního postupu pro prohlašování neplatnosti manželství. Reforma těchto procedur by měla vést k tomu, že katolíci budou moci snadněji ukončovat problematická manželství.

František podle prohlášení Vatikánu jmenoval 11člennou komisi expertů na kanonické právo a teologů. Ta by měla navrhnout zjednodušující změny soudních procedur pro anulování manželství „při zachování principu nerozlučitelnosti manželství“.

Katolická církev rozvody neuznává, ale její soudy rozhodují v případech, kdy některý z církevně oddaných manželů žádá o prohlášení sňatků za neplatný od samého počátku. Důvodem pro anulování je buď to, že nebyla dodržena církevní forma uzavření manželství, nebo může manželství trpět závažnou vadou, o níž se před jeho uzavřením nevědělo, například nezpůsobilostí jednoho z manželů mít děti a podobně.

Většinou se manželství anulují na úrovni místních biskupství, každé rozhodnutí ale musí přezkoumat další soud. Mnozí z více než miliardy katolíků ve světě si v posledních desetiletích stěžují na to, že takový postup je příliš komplikovaný a zastaralý.

Na počátku října se v Římě sejde biskupská synoda, která se má radit o učení katolické církve ve věcech rodiny a sexuální morálky. Hlavním tématem debat by měl být fakt, že rozvedení a znovu sezdaní se nesmějí účastnit svatého přijímání.

Progresivní biskupové prosazují ústup od dogmatu o nerozlučitelnosti manželství, žádají ústupky vůči rozvedeným a papež tomuto volání vychází vstříc. Jeho liberální kurz ale tento týden kritizovala v nové knize pětice kardinálů.