Irský soud: Lékaři smí odpojit těhotnou pacientku od přístrojů

Dublin – Těhotná pacientka, jež se nachází ve stadiu klinické smrti, smí být odpojena od přístrojů – tak zní průlomový rozsudek irského soudu. Podle deníku Guardian rozpoutalo rozhodnutí diskuzi o části irské ústavy, která přiznává stejná práva nenarozenému dítěti i jeho matce. Lékaři měli totiž obavy, že by tímto krokem, kdy se uměle přeruší těhotenství, porušili irské zákony.

Irský nejvyšší soud dnes vyhověl přání rodiny, aby byla žena ve čtvrtém měsíci těhotenství odpojena od přístrojů. Od nehody, kterou prodělala minulý měsíc, je ve stadiu klinické smrti. „Moje dcera je mrtvá a bylo nám řečeno, že šance na přežití plodu jsou minimální. Chci, aby důstojně odešla,“ prohlásil ve středu při soudním jednání její otec a dodal, že rozhodnutí lékařů držet dceru na přístrojích kvůli nenarozenému dítěti ho činí „velmi nešťastným“.

Rozhodnutí rodičů neudržovat dceru dál uměle při životě podpořil také ženin partner, jenž u soudu řekl, že je otcem všech jejích dětí, včetně toho nenarozeného. Přání rodiny nicméně narazilo na článek 8 irské ústavy, podle kterého má nenarozené dítě stejná práva jako jeho matka.

Článek 8 hovoří o tom, že matka i její nenarozené dítě mají stejné právo na život. Byl přijat v roce 1983 poté, co společnosti proti potratům a náboženské skupiny prosadily a vyhrály referendum, jež změnilo irskou ústavu.


Lékaři se shodli – dítě nemá šanci na přežití

Všichni oslovení lékařští odborníci potvrdili, že šance nenarozeného dítěte na přežití jsou minimální. Specialista intenzivní péče doktor Brian Marsh dodal, že z pohledu lékařské vědy je žena už mrtvá. „Nevěřím, že to nenarozené dítě může přežít,“ sdělil soudcům na začátku tohoto týdne.

Další lékařský expert, porodník Peter Boylan k tomu dodal, že v tomto případě se doktoři pohybují na nezmapovaném území. A on osobně je toho názoru, že zrušení článku 8 by mohlo být užitečné. Podobně se na věc dívá i řada jeho kolegů a aktivistů, kteří tvrdí, že vypuštěním několika málo vět z ústavy by se předešlo sporům jako byl ten, jež se dnes projednával u nejvyššího soudu.