Švýc. dem. k tématu Zahraniční politika

Prosazujeme nezávislost, neutralitu a udržování obchodních vztahů se všemi zeměmi s důrazem na ochranu lidských práv, přírodních zdrojů, demokracie a míru.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Politickou neutralitu státu v mezinárodních záležitostech. České zájmy prioritou, princip nevměšování, nadřazenost České ústavy mezinárodním smlouvám. Budování soběstačnosti a nezávislosti státu ve strategických oblastech. Vystoupení z EU, zajištění volného obchodu prostřednictvím bilaterálních smluv, členství v Evropském sdružení volného obchodu (EFTA). Ústavou garantovanou přednost na trhu práce pro občany ČR. Zavedení ročních množstevních limitů a kvót pro cizince vykonávající výdělečnou činnost v souladu s celkovými hospodářskými zájmy země. Absolutní suverenitu státu nad kontrolou imigrace. Uzavírání mezinárodních smluv umožňujících deportaci cizinců páchajících trestnou činnost nebo zneužívajících sociální systém. Odmítnutí mezinárodních dohod omezujících hospodářské zájmy země na základě klimatických ideologií.

Co nám to přinese: Nezávislost a neutralitu. Volný obchod a pohyb pracovních sil dle hospodářských potřeb země. Ochranu před masovou imigrací. Jistotu, že nebudeme muset platit za špatné hospodaření jiných zemí.