PRAMENY k tématu Zemědělství a životní prostředí

Stát dotuje vyčerpávání zemědělské půdy, ničení rozmanitosti přírody a znečišťování vody. Zemědělství se stalo chemicko-průmyslovou výrobou potravin.

Zdravá půda, čistá voda a vzduch jsou tím nejcennějším. Prioritou dneška je nacházet cesty, aby naše životní a průmyslové aktivity nenarušovaly přírodní systém. Musíme se naučit žít udržitelně. Prosazujeme: vyšší potravinovou soběstačnost, zejména ekologicky produkovanými potravinami („ne“GMO potravinám včetně krmiv pro hospodářská zvířata); péči o půdu formou ekologických programů zemědělství; dotační podporu pro používání přírodních hnojiv, chov zvířat ve volných prostorách, návrat organické složky do zemědělské půdy, ochranu včelařství; podporu systémů využívajících recyklaci zdrojů a přírodní podmínky; vyšší podporu malých a začínajících zemědělců a rodinných farem; výrazné omezení záboru orné půdy na průmyslové a obchodní zóny; postupné ukončení dotací, které pokřivují oblast zemědělství; ukončení dotací bioplynových stanic; vyšší ochranu nedotčeného přírodního prostředí a biodiverzity; vyšší ochranu vodních zdrojů, vrácení vody v distribučních sítích do vlastnictví obcí/českého státu; postupné zahrnutí tzv. negativních externalit do nákladů výroby; 100% recyklaci/postupné zavedení odpovědnosti výrobců a dovozců za celý výrobní a životní cyklus jejich produktů.