ODA k tématu Stav demokracie v ČR

Demokracie je v současnosti v naší zemi na vysoké úrovni. Nicméně stále je nezbytné ji považovat za křehkou a ohroženou. 

Demokracie je v současnosti v naší zemi na vysoké úrovni. Nicméně stále je nezbytné jí považovat za křehkou a ohroženou. Tendence k autoritářským metodám vládnutí stále ohrožují její podstatu a bylo by skutečně nešťastné, pokud by došlo ke změnám, které by polistopadový vývoj v naší zemi nevratně a nezvratně poškodily.