ODA k tématu Školství, sport, věda a mládež

Škola musí v žácích rozvíjet to, na co mají talent  

Škola musí v žácích rozvíjet to, na co mají talent. Podporujeme individuální přístup ke studiu, který efektivně rozvine znalosti a schopnosti žáků a studentů. Škola nás musí naučit se učit. V 21. století již dávno neplatí, že si s dnešním vzděláním vystačím celý život. Prosadíme možnost výběru preferovaných předmětů již na základních a středních školách. Budeme podporovat studium zahraničních studentů na českých vysokých školách po celou dobu vysokoškolského studia a studium českých studentů v zahraničí.

Zasadíme se o větší propojení škol s firmami a větší možnosti praxí pro studenty. Podpoříme učňovské školství, české firmy potřebují více prakticky vzdělaných studentů.