Cesta k tématu Zdravotnictví

Prosazujeme léčbu příčin, zainteresování lékařů a zdravotních pojišťoven na uzdravení a zdraví pacientů, odpovědnost člověka za své zdraví 

Obrovské prostředky plynoucí do zdravotnictví jsou příliš lákavé, než aby bylo automatické, že pacientovo uzdravení a zdraví je vždy na prvním místě. Mnoho subjektů je lobbistickým způsobem zainteresováno na množství a rozsahu zdravotních výkonů, a ne na zdraví občanů.

Prosazujeme:
– kauzální léčbu, tj. léčbu příčin, nikoliv jen následků
– zainteresování lékařů a zdravotních pojišťoven na uzdravení a zdraví pacientů
– zvýšení spoluodpovědnosti člověka za své zdraví
– prevenci a metody včasné diagnózy, především civilizačních chorob
– využívání nejen metod západní, ale i východní a celostní medicíny včetně homeopatie
– změnu úhradového systému pojišťoven ve prospěch prevence a léčby především raných fází vývoje chorob
– snížení počtu zdravotních pojišťoven
– omezení vlivu farmaceutické lobby
– individuální očkovací plány