SPS k tématu Stav demokracie v ČR

Volené orgány a státní instituce fungují dobře. Ale pozor, jsou ohrožovány jednotlivci a nátlakovými skupinami, které nejsou nikým voleni!

Volené orgány a státní instituce fungují uspokojivě. Ale pozor! Jsou ohrožovány jednotlivci a nátlakovými skupinami, které nejsou nikým voleny! Rozhodovat mají právo volení zástupci a jmenovaní funkcionáři, tak funguje demokracie! V posledních několika letech, např. při současné masové migraci, jsme ale svědky jevu, kdy dostávají ve veřejném prostoru šířit svoje myšlenky lidé nikým nevolení před lidmi, kteří uspěli ve svobodných volbách! Zrovna tak k demokracii nepřispívá ani chování některých politiků, kdy se na jedné straně dožadují demokratického a zákonného zacházení a na straně druhé, pokud se to týká jich samotných, tak tyto principy odhazují a pošlapávají! Nízká účast při parlamentních, senátních a krajských volbách by se měla řešit změnou volebního systému! Navrhujeme zavést jednokolový většinový volební systém jak ve volbách obecních, krajských, tak i parlamentních.