REU k tématu Stav demokracie v ČR

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro výrazné zlepšení stavu demokracie. EU trpí ze své podstaty jejím nedostatkem 

Západní civilizace chápe demokracii jako technický systém volby a dělby moci a jako soubor základních hodnot. Ty tvoří právní stát, svoboda projevu a shromažďování, ochrana soukromého vlastnictví, právo na sebeobranu a volný trh. Právní stát garantuje rovné postavení před zákonem, právo na spravedlivý proces, presumpci neviny a zakazuje zpětnou platnost práva. Naše členství v EU bohužel porušuje již základní princip demokracie, kterým je odpovědnost zákonodárné a výkonné složky moci voličům. Velká část pravomocí byla svévolným rozhodnutím politiků v roce 2009 přenesena na nevolené orgány EU. Právní stát je pod neustálým atakem, implementují se zákony ignorující presumpci neviny, zavádějící zpětnou platnost práva a omezující základní občanské svobody. Vláda si vzpomene na voliče jenom před volbami, ale v mezidobí působí spíše jako vazal EU. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro posílení práv občanů.