SPO k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Naším cílem je snižovat regionální rozdíly země. Venkov musí být přívětivým místem pro život. Právo na bydlení musí být jednou z priorit státu 

Prosazujeme trvale udržitelný rozvoj celé země s cílem snižovat její regionální rozdíly. Budeme prosazovat, aby problematika venkova začala být brána vážně, neboť jde o rozsáhlé území naší země, které je tvořeno nejenom obcemi, ale i malými městy.

Nedovolíme zde omezování služeb občanům. U těch, které byly omezeny, jako např. Česká pošta, se zasadíme o jejich návrat, stejně jako v případě přístupu k lékařské péči, sociálním službám, k vzdělávání a dopravní obslužnost tak, aby byl venkov přívětivým místem pro život a nedocházelo k jeho vylidňování. Jsme také proto, aby se malé obce sdružovaly do větších funkčních celků.

Právo na bydlení musí být jednou z priorit státu. Obce se potýkají se stále rostoucím počtem lidí bez domova, kteří se zdržují na místech nevhodných, sdružují se do komunit a díky jejich životnímu stylu roste kriminalita. Tento jev je nutné řešit komplexně a systémově, nikoliv nesmyslným umísťováním těchto lidí do provizorních ubytovacích zařízení na náklady nás všech.