Realisté k tématu Spravedlnost a stav justice

ČR potřebuje rychlé a nezávislé soudy, srozumitelné přehledné zákony a úředníky nesoucí odpovědnost za škody, které způsobují občanům

Zjednodušení právního řádu a odstranění nesmyslných regulací zlepší právní vědomí a posílí respekt k zákonům. Posílení nezávislosti a odpovědnosti soudců zvýší odolnost vůči korupci a politickým tlakům. Lepší struktura soudních okresů zrychlí soudní řízení. Úředníci musí nést odpovědnost za svá selhání – porušování zákonů, nedodržení lhůt a nečinnost.

Klíčová opatření:
Zrychlení soudního řízení a posílení nezávislosti zřízením Nejvyšší rady soudnictví. Ta by jmenovala soudce, dohlížela na jejich činnost, řešila stížnosti účastníků a disciplinární řízení. Sníží se počet selhání a délka průtahů.

Zrušení dvou existujících právních norem za každou novou, a ta nesmí zvýšit náklady občanů. Pravidlo 1 za 2 způsobí pokles počtu norem.

Hmotná odpovědnost úředníků za škody, jež způsobí nesprávným úředním postupem a povinnost státu škodu vymáhat. Jednodušší předpisy, dle nichž se občané svých práv domáhají.