REU k tématu Spravedlnost a stav justice

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro zjednodušení a předvídatelnost práva, jeho stálost a větší spravedlnost 

V době, kdy v naší zemi platí přes 2 miliony zákonů, předpisů a vyhlášek, je pozice justice velmi těžká a spravedlnost v nesnázích. Zjednodušit a eliminovat nadbytečné normy je základem. Velká část z těchto norem byla do našeho právního řádu implementována z EU, a to automaticky, mechanicky a bez rozpravy v parlamentu. Běžný občan nemá vůbec šanci se v takové záplavě paragrafů orientovat, a ztrácí se tak základní smyl existence právního řádu – jeho srozumitelnost, předvídatelnost a vymahatelnost.

Obsahuje totiž normy, které si navzájem protiřečí, jejich výklad je nejednoznačný, a proto mohou soudci i přes nejlepší úmysly posuzovat identické případy úplně odlišně. Tato míra právní nejistoty těžce postihuje nejenom osobní životy lidí, ale i jejich ekonomickou aktivitu a správu věcí veřejných. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro pozitivní změny našeho právního systému, ze kterých bude profitovat celá společnost.