ČNF k tématu Zahraniční politika

Nezaznamenali jsme žádnou aktivní činnost, za kterou bychom mohli pochválit nebo pokárat. Prostě nula

Tématu se věnovalo Politické spektrum 23. 9. ve 14:15. Zástupce strany se pořadu odmítl zúčastnit