DSSS k tématu Zemědělství a životní prostředí

Půdu naší země, a to nejen tu zemědělskou, nepovažujeme za zboží a odmítáme její prodej zahraničním vlastníkům

Rozvoj zemědělství a kvalitní podmínky pro kultivaci krajiny a prostředí venkova musí být jedním z hlavních národních zájmů. Podporovat rovnost všech forem podnikání v zemědělství bez jakéhokoliv omezení. Pro kvalitní rozvoj venkova je nutné zajistit dobré životní podmínky jeho obyvatel. Půdu naší země, a to nejen tu zemědělskou, nepovažujeme za zboží a striktně odmítáme její prodej zahraničním vlastníkům. O nakládání se zdroji nerostných surovin musí být rozhodováno veřejně, transparentně a v zájmu občanů naší země.

Každý kdo miluje svůj národ, svoji zem, musí také chránit životní prostředí, a z tohoto důvodu budeme prosazovat zákony, které pomohou krajinu a rozmanitost fauny i flóry zachovat i pro naše potomky. Byznys nesmí zvítězit nad čistou přírodou.

Podporujeme jadernou energetiku.

Budeme preferovat větší využití železniční dopravy.

Pomocí zákonů zlepšíme ochranu zvířat.

Zvýhodníme používání alternativních paliv u vozidel a vytápění.