SPO k tématu Průmysl a obchod

Naším cílem je posunout ČR do roku 2025 mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Příklady máme, například Tomáš Baťa 

SPO byla vždy proti konkurenceschopnosti založené na nízkých mzdách. Ta musí být založena na investicích, vzdělání, inovacích, organizaci a kvalifikaci.

Podpoříme investice, které přinesou pracovní místa s vysokou mírou tvorby přidané hodnoty, případně zajistí pracovní místa ve službách a podmínky pro mobilitu pracovní síly. Cílem je získání a stabilizace kvalifikované pracovní síly.

V oblasti energetické politiky podporujeme klasické zdroje (jaderné zdroje spolu se zdroji na bázi fosilních paliv), doplňované decentralizovaným a ekonomicky udržitelným rozvojem obnovitelných zdrojů. Podporujeme dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny Temelín, resp. obnovu a zachování kapacity JE Dukovany.

Za zásadní považujeme vyřešit proexportní strategii, meziresortní vztahy (MZV a MPO). Jsme pro podporu budování vlastních zastoupení a distribučních sítí v cílových zemích. Obdobně jako zahraniční značky v ČR – vlastní zastoupení se sítí prodejen.
Jsme proti politizaci obchodu, proti sankcím.