Cesta k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Podpora regionální ekonomiky; kvalitní pracovní příležitosti; důstojné mzdy; podpora živností; zapojení zaměstnanců do ekonomiky podniku 

Funkční a důstojný sociální systém je možný pouze za situace výkonné a konkurenceschopné ekonomiky. Druhou podmínkou je, že pracovat se musí vyplatit. Dnešní systém sociálních dávek a platy hluboko pod evropským standardem nesplňují žádnou z podmínek, dostatečně nemotivují k hledání práce a často vedou do dluhové pasti. To vede od ztráty životních perspektiv až k tichým formám novodobému otroctví.

Prosazujeme:
- vzájemnou vyváženost potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů
- vytváření pracovních příležitostí (nejen) pro sociálně znevýhodněné občany za důstojných podmínek a mzdu
- rovnováhu mezi příjmy zaměstnance, jeho pracovním výkonem a vytvořenou hodnotou
- flexibilní formy zaměstnávání
- organizační modely zvyšující odpovědnost zaměstnanců za ekonomiku podniku (např. systém Baťa)
- takové modely vlastnictví, které počítají se zaměstnanci jako spoluvlastníky
- malé a střední podnikání a inovace
- podmínky, kde sociální dávky nejsou výhodnější alternativou ke skutečnému zaměstnání.