NáS k tématu Společnost a kvalita života

Chceme obnovit státní byty a ubytovny řízené státem. Tyto však nebudou státem dotované, budou řízeny tak, aby tvořily přiměřený zisk 

Do této oblasti patří například bydlení, které vnímáme jako základní potřebu každého občana, tedy hlavním cílem, který chceme prosadit, je dostupné bydlení pro všechny, dostupné bez dlouhých pořadníků a také finančně únosné. Z tohoto důvodu chceme obnovit státní byty a ubytovny řízené státem. Tyto ovšem nebudou státem dotované a naopak budou řízeny tak, aby tvořily přiměřený zisk. Pak nedochází k narušení tržního prostředí pro ostatní subjekty podnikající v ubytování. Dále do této oblasti patří sociální politika a zaměstnanost, která je zde řešena samostatně.