Realisté k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Sociální systém musí být nastaven tak, aby motivoval odpovědné a pracující a poskytoval nezbytnou míru solidarity opravdu potřebným

Český sociální systém potřebuje revizi tak, aby sociální dávky byly zaměřeny pouze na ty občany, kteří je opravdu potřebují. U většiny příjemců musí jít o přechodný stav a společnost, resp. stát se musí snažit pomocí sociální práce a dalších nástrojů dostat tyto osoby mimo sociální vyloučení a znevýhodnění. Rodina, která pracuje, vychovává děti a stará se o své členy, by na to neměla doplácet.

Klíčová opatření:
Chceme zajistit více částečných úvazků jako řešení pro matky vracející se na trh práce, osoby pečující o své blízké či seniory, kteří trh práce postupně opouštějí. Vyšší náklady zaměstnavatelů chceme kompenzovat finančním příspěvkem.

Chceme prosadit snížení sazby sociálního pojištění jak pro zaměstnance/matky s dítětem, tak pro zaměstnavatele, a zvýšit tak čistý měsíční příjem a zároveň zatraktivnit tuto cílovou skupinu na trhu práce.
Chceme zrušit absurdní platbu důchodového pojištění pro seniory, kteří stále pracují.