DSSS k tématu Sociální politika a zaměstnanost

DSSS odmítá, aby nepřizpůsobivá individua byla zvýhodňována na úkor těch, kteří poctivě pracují a z jejichž práce stát žije

Je nepřijatelné, aby nepřizpůsobivá individua byla zvýhodňována na úkor slušných občanů, kteří poctivě pracují a z jejichž práce stát žije. Všichni občané mají mít svá práva, ale také své povinnosti, nikdo nesmí být zvýhodňován, ani diskriminován. Sociální dávky musí být pomocí v tíživé životní situaci, nikoliv cílem k pohodlnému parazitování na úkor slušných lidí.

Práce je pro každého člověka předpokladem osobní důstojnosti, hrdosti a existenční jistoty.
Kdo nechce pracovat, nemá od státu nárok na sociální dávky.

Vytvoříme programy pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

Budeme motivovat firmy k přednostnímu zaměstnávání domácích obyvatel před cizinci. Zabráníme nepřiměřenému úročení půjček a dluhů. Půjčování peněz není produktivní práce a nelze si na něm zřizovat obživu. V ČR bude platit, že se vydělává prací, nikoli lichvou.

Zrušíme zákon o soukromých exekutorech. Výkon vrátíme čistě do rukou státu (soudních vykonavatelů).