Realisté k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

ČR potřebuje kontinuální rozvoj bez výkyvů objemu investic do dopravní infrastruktury s ohledem na vývoj nových dopravních technologií

Je nutné dobudovat silniční a železniční infrastrukturu České republiky. V logice Průmyslu 4.0 a budoucího rozvoje společnosti a zvyšujících se nároků na mobilitu. Pokud nezačne ČR jednat rychle, hrozí jí reálné riziko, že ji všechny hlavní tranzitní trasy, i přes naši výhodnou polohu, prostě obejdou.

Je potřeba zjednodušit přípravu a povolovaní staveb dopravní infrastruktury tak, aby byly zohledněny vlivy na životní prostředí s využitím moderních technologií.

Klíčová opatření:

Přijetí ústavního zákona o výstavbě strategické infrastruktury, který zrychlí výstavbu páteřních komunikací.

Zapojení soukromých investic do rozvoje dopravní infrastruktury s cílem optimalizace stavebních nákladů.

Změnit systém přípravy a povolování infrastrukturních staveb ve prospěch většinového zájmu.

Stabilizace dlouhodobé strategie rozvoje dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby rozvoje průmyslu a podnikání.