RČ k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Zrušit a znovu vybudovat organizaci typu ŘSD na zelené louce a urychleně dobudovat síť dálnic a začít plánovat VRT 

Dobudovat co nejdříve dálnice do Rakouska, Německa i Polska a začít plánovat vysokorychlostní železnice Drážďany–Praha–Brno. Zrušit a lépe vybudovat nebo zcela zásadně přebudovat organizace typu ŘSD a SŽDC. Z neefektivních a zkorumpovaných molochů musí být pružné a efektivní organizace, které budou schopné důležité dopravní stavby realizovat v řádech roků, nikoli desetiletí. Místo retronesmyslů typu kanál Odra–Labe–Dunaj upřít pozornost na automobily na elektrický pohon a na automatické dopravní prostředky. Připravit legislativu, která bude počítat s auty bez řidičů. Připravit legislativu i infrastrukturu na to, že většina dopravních prostředků bude jezdit na elektřinu, nikoli na tradiční paliva. Vyřešit výpadek spotřební daně zdaněním elektřiny využívané k dopravě a k tomu zajistit legislativu i infrastrukturu.