SPO k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Chceme dopravu, která nezabíjí, dopravu „silnice opouštějící“, chceme dopravu respektující zájmy občana, státu a životního prostředí 

Výkonný, bezpečný a provázaný dopravní systém je základem pro ekonomický a společenský rozvoj naší země. Ani jeden z dopravních systémů – silnice, železnice, voda, nemá infrastrukturu ve stavu splňujícím potřeby uživatelů. Příčinou je špatný stav právního řádu, který neumožňuje efektivní přípravu staveb.

Prosazujeme urychlenou dostavbu dálnic – nedokončený Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), spojení s Rakouskem a část D35 Hradec Králové – Olomouc,

Modernizaci železnic a výstavbu vysokorychlostních tratí a návrat přepravy ze silnic na železnici.

Návrat vodní dopravy – splavnění Vltavy do Českých Budějovic a Labské vodní dálnice.

Navýšení kapacity letecké dopravy k zachycení přílivu turistů, letitě Praha Ruzyně – naléhavě potřebuje další vzletovou a přistávací dráhu.

Podporujeme dobudování páteřní dopravní infrastruktury. K tomu jsou třeba výdaje nejméně 90 mld. Kč/rok. V opačném případě se staneme skanzenem Evropy.