DSSS k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Stav silnic a dopravní obslužnost je ve špatném stavu, proto je nutné dostavět hlavní komunikace a začít opravovat ty současné

Stav silnic a celková dopravní obslužnost v naší zemi je v neúnosném stavu, proto je nutné rychle dostavět páteřní komunikace a začít masově opravovat ty současné. V dnešní době, kdy se neustále zvyšuje dopravní provoz, je nutné zajistit kvalitní silniční síť, a to z důvodů bezpečnosti provozu, zajištění dopravní obslužnosti a ekonomického rozvoje.

Dostavíme všechny důležité silnice, dálnice a obchvaty. Od dodavatelů budeme nekompromisně vyžadovat dodržení smluvních závazků, zejména ceny a kvality díla.

Snížíme ceny dopravních staveb průhledností výběrového řízení.

Navrhujeme přechod na satelitní výběr mýta a ukončení monopolu společnosti Kapsch.

Dořešení chybějících a špatně vybavených odstavných ploch na hlavních komunikacích.

Zachování a modernizace regionálních železničních tratí, vstup soukromých dopravců.