Vzdělanost lidé vidí u Zemana i Drahoše, v důstojnosti se názory rozcházejí

Vzdělanost je jedna z nejsilnějších vlastností, které lidé viděli u prezidentských kandidátů s nejvyšším potenciálem – Miloše Zemana, Jiřího Drahoše, Michala Horáčka i Pavla Fischera. Zemana pak respondenti nejčastěji vidí také jako silného, energického a důvěryhodného. Nejméně často ho ale vnímají jako důstojného a zdravého, v čemž se liší jak od Drahoše, tak i Horáčka a Fischera. Vyplývá to z průzkumů, které pro ČT připravily Median a Kantar TNS.

Mezi nejsilnější stránky stávajícího prezidenta Miloše Zemana patří to, že je vzdělaný a schopný. V průzkumech prováděných v listopadu, prosinci a v druhém lednovém týdnu se souhlas s těmito charakteristikami objevoval nejčastěji (okolo osmdesáti procent). Podobně vysoký souhlas (nad 70 procent) ale zaznamenaly tyto vlastnosti i u dalších kandidátů.

Mezi Zemanovy další výrazné vlastnosti patří to, že je silný a energický, a tedy schopný prosazovat svoje ideje (v lednu byl souhlas s tímto hodnocením dvoutřetinový). Ve zhruba 57 procentech případů ho pak krátce před volbami vnímali lidé jako důvěryhodného a čestného.

Mezi listopadem a lednem pak ubyl mírně podíl těch, podle kterých stojí na straně lidí (z 58 procent na 53 procent). Nejméně často pak respondenti souhlasí s tím, že by byl důstojný a jeho chování odpovídalo prezidentskému úřadu (v lednu to bylo 41 procent) a že by byl zdravý a tedy schopný dokončit prezidentské období (37 procent).

„To, jestli lidé důvěřují tomu, že stojí na straně lidí, jako jsou oni, a přikládají tomu důležitost, se nejvíc pojí s tím, jestli Miloše Zemana volí, nebo ne. Je to klíčový faktor. To, jestli je zdravý, což je velká slabina, se s volbou tolik nepojí,“ uvedl Daniel Prokop z Medianu.

Důstojnost lidé častěji přisuzovali Drahošovi, Horáčkovi i Fischerovi

Ohledně důstojnosti a zdraví přitom vykazuje nejhorší výsledek ve srovnání s Drahošem, Horáčkem i Fischerem. Při hodnocení Drahoše respondenti vykázali více než poloviční souhlas ve všech vlastnostech. „Snad až na jednu položku, tak ve všech dalších Drahoš Zemana předčí, v některých velmi výrazně,“ ohodnotil Pavel Ranocha z Kantar TNS

V lednu Drahoše jako silného a energického označilo 60 procent. S tím, že stojí na straně lidí, vyslovili dotazovaní souhlas v 59 procentech odpovědí. Častěji si s ním ještě spojovali důvěryhodnost a čestnost (68 procent) a většinou souhlasili s tím, že by dobře reprezentoval Česko v zahraničí (70 procent). Lepšího výsledku dosahuje Drahoš i ohledně toho, jestli by spojoval společnost – 58 procent.

Hodnocení kandidátů bylo ve sledovaném čase poměrně stabilní. Zatímco u Miloše Zemana se hodnocení neměnilo v podstatě vůbec, například u Jiřího Drahoše došlo v prosinci k významnému zhoršení některých atributů ve srovnání s listopadem (například důvěryhodnost) a tato pozice se v lednu potvrdila. Pavel Fischer naopak oproti uplynulému měsíci svoji pozici spíše vylepšil.