30 let zpět: Premiér Pithart se v Kanadě ocitl pod palbou kritiky

Český premiér Petr Pithart po návratu z Québecu a Ontaria přirovnal problémy česko-slovenské federace k obdobným pnutím v Kanadě. Referoval také o rozhořčení českých krajanů nad tím, že podle tehdejšího znění restitučního zákona se emigranti nemohli dožadovat navrácení svého majetku.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.

Video Premiér Pithart se v Kanadě ocitl pod palbou kritiky
video

Premiér Pithart se v Kanadě ocitl pod palbou kritiky

Zdroj: ČT24