30 let zpět: Vzrůstající počet žádostí o výpis z evidence nemovitostí

Přijetí Zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd umožnilo občanům požádat o vrácení zabaveného majetku. Žadatelé byli podle zákona povinni předložit doklad potvrzující nárok na vrácení majetku. Množství těchto žadatelů výrazně ovlivnilo práci jednotlivých středisek Státního podniku geodézie.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.

Video Vzrůstající počet žádostí o výpis z evidence nemovitostí
video

Vzrůstající počet žádostí o výpis z evidence nemovitostí

Zdroj: ČT24