30 zpět: Jste vyslanci naší demokratické společnosti, jsem na vás hrdý

Do vypršení ultimáta Rady bezpečnosti OSN vůči Iráku zbývalo jen několik hodin. Prezident Václav Havel zaslal prostřednictvím armádní radiotechniky pozdrav příslušníkům československé protichemické jednotky v Saudské Arábii, v němž zdůraznil nedělitelnost svobody a potřebu hájit právo na sebeurčení proti tyranii totalitní moci.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.

Video Jste vyslanci naší demokratické společnosti, jsem na vás hrdý
video

Jste vyslanci naší demokratické společnosti, jsem na vás hrdý

Zdroj: Archiv ČT