30 let zpět: Pithart v Západočeském kraji

Premiér Pithart navštívil Západočeský kraj. Tam si prohlédl lesy nedaleko Chudenic, které byly zasaženy silnou vichřicí, a rozpadlý zámek v Křimicích, který se teprve vrátil původním majitelům.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.

Video Pithart v Západočeském kraji
video

Pithart v Západočeském kraji

Zdroj: ČT24