Přemnožení obří „komáři“ nekoušou, ale ohrožují rostliny na zahradě

Pohled na mohutné hejno hmyzu, který vypadá jako obří komáři, vyvede leckoho z míry. Entomologové však uklidňují, že domnělí přerostlí komáři jsou ve skutečnosti pro člověka neškodné tiplice. Protože se ale letos na některých místech přemnožily, musí se mít na pozoru zahrádkáři. Jejich larvy i samotní dospělí jedinci mohou škodit rostlinám.

S tiplicemi je možné setkat se zejména ve vlhkých, stinných místech, často tedy lokalitách, kde stojí chaty. Samotným chatařům ale od jakkoli velkého hejna tiplic nehrozí nic vážnějšího, než že večer vlétnou otevřeným oknem do místnosti a budou obletovat světlo. Probudí-li se chatař pokousaný, bude se muset poohlédnout po skutečném komárovi, tiplice nic takového nemohou způsobit. „K bodnutí nebo pokousání nemají vyvinuto žádné bodavě-savé ústní ústrojí. V přírodě se živí rostlinnými šťávami a samci některých druhů vůbec nepřijímají potravu, pouze se spáří se svými samičkami a za několik dnů umírají,“ poukázal entomolog David Král.

Zcela neškodné tiplice přesto nejsou. Potíže s nimi mohou mít zahrádkáři. Rostlinám totiž škodí zejména larvy tiplic. „Larvy, které jsou takové beznohé pytlíky, se pohybují volně v zemi a živí se saprofágně, při přemnožení potom kořínky i zeleninou,“ upozornil David Král. Při přemnožení mohou zeleni navíc škodit i dospělí jedinci. „Když sají nektar a rostlin je málo, dochází i k okousávání květních lůžek. Tím mohou škodit na zelenině, drobném obilí a tak dále,“ doplnil entomolog.

Video David Král: Žijí na vlhkých, zastíněných územích
video

David Král: Žijí na vlhkých, zastíněných územích

Tiplice se v některých oblastech přemnožili již druhý rok za sebou. David Král to považuje za důsledek mírné zimy. „Tiplice přezimují v zemi ve stádiu kukly. Když půda dostatečně nepromrzne, přežívá kukel větší množství, a když dojde k náhlému výraznému oteplení na větším území, mohou se přemnožit,“ shrnul.

Tiplice nejsou dlouhověké. Samci jsou určeni pouze k oplodnění samic, poté umírají, samice ale nežijí o mnoho déle – přežívají právě tak, aby stihly naklást vajíčka.