Čeština se dá pilovat i pomocí mobilu

Mezinárodní den mateřského jazyka, který připadá na tuto sobotu, oslavuje všechny jazyky světa. Těch je na světě zhruba sedm tisíc. Osvěžit si znalosti mateřštiny můžete dnes i mimo školní lavice - stačí mít po ruce mobilní telefon.

Velká část dostupných mobilních aplikací, které se věnují rozvoji českého jazyka, rozvíjí slovní zásobu u nejmenších dětí nebo zlepšují znalosti gramatiky u školáků. Většina z nich se soustředí na pravopis a po úvodním textu některé z nich sestaví i cvičení na ten pravopisný jev, se kterým má uživatel největší problémy. Mobilní telefony nabízí pomoc i při zlepšování čtení nebo při zvyšování znalostí o české literatuře.

Tady jsou některé z mobilních aplikací, které se soustředí na rozvoj češtiny:

Nauč se pravopis - Aplikace rychle prověří, co si uživatel pamatuje a na co je potřeba se soustředit. Funkce „statistika“ odhalí, kde má uživatel největší mezery a potom podle toho poskládá cvičení.

Pravopis - Zde si uživatelé procvičují znalosti pomocí přednastavených karet a aplikace vypadá jako klasické cvičení s mezerami, kde musí uživatel doplnit správný tvar slova. K dispozici je zdarma pouze 20 karet, dalších 200 kusů karet je v placené verzi.

Zatracená čeština - Tato aplikace řadí cvičení do bloků, které se od sebe liší náročností. Velkým plusem je i přehlednost, děti tak můžou pracovat samostatně.

Lipa Bear - Hra, která dětem pomůže s prvními slovy v češtině a angličtině.

Slovíčka - Aplikace Slovíčka trochu připomíná křížovky. Děti si rozšíří slovní zásobu hledáním slov, i když nenajdou všechny, naučí se je, protože na konci hry se jim ukáží všechny možné varianty.

Sight words list- První část aplikace se věnuje dětem a rozvoji čtení, v náročnější verzi se potom zaměřuje i na výuku cizích jazyků.

Český jazyk a literatura - Aplikace má čtyři verze a nabízí základní přehled o literatuře od počátku světového písemnictví až po období 70. a 80. let a přehled samizdatu i exilové prózy. Součástí je také úvod do literatury, slovníček pojmů a test - celé to tedy na první pohled vypadá jako studijní skripta.

Jazyk bez bariér - Tento projekt pomáhá dětem s dyslexií nejen ve výuce českého jazyka, ale i angličtiny. Uživatelé mohou učivo vidět i slyšet najednou, což je pro dyslektiky velmi užitečné.

Testy školní, učební, maturita - Tato aplikace nabízí orientaci ve vyjmenovaných slovech. Zároveň vedle testů z českého jazyka se zde uživatelé zdokonalí i ve fyzice, chemii, matematice, ale i jiných technických předmětech.

Český jazyk testy - Zde uživatelé najdou testy z vyjmenovaných slov, pravidel pravopisu a psaní obojetných souhlásek.

Slovník jmen

Tato aplikace obsahuje přes tři tisíce cizích osobních jmen světových vědců, sportovců, umělců nebo politiků přepsaných pomocí fonetické transkripce.