Získat vízum pro cestu do EU je složitější

Brusel – Náročnější přípravy na cestu do Evropské unie čekají nově cestovatele ze zemí, které mají vůči EU vízovou povinnost. Nařízení o zpřísnění udělování víz prošel všemi evropskými institucemi a začal platit. Nové nařízení téměř zdvojnásobuje poplatek spojený s vyřízením žádosti, nově musí žadatelé o vízum odevzdat biometrické údaje. Novinka se týká milionů zahraničních turistů, kteří ročně navštěvují země EU. Do Česka přijíždějí každoročně ze zemí s vízovou povinností vůči EU řádově statisíce turistů – například z Číny, Indie, Ruska nebo Bosny a Hercegoviny.

Poplatek za vyřízení se nově zvýšil na 60 eur – dosud se platilo 35 eur. Neplatí ho například vědci, účastníci konferencí nebo sportovci. Osvobozeni od něj mohou být také diplomaté, děti mladší 12 let a lidé do 25 let, kteří míří na akci organizovanou neziskovou organizací – záleží vždy na rozhodnutí členského státu.

S žádostí musí cestovatel zajít osobně na zastupitelský úřad, kde musí předložit vyplněný formulář, předložit cestovní doklad platný ještě tři měsíce po návratu z cesty do členského státu EU, který zároveň není starší deseti let. Dále je nutné odevzdat fotografii, nechat si odebrat deset otisků prstů (to je nutné pouze jednou za pět let) a předložit tzv. podpůrné doklady. Jimi žadatel o vízum představuje účel cesty, prokazuje, že má zajištěno ubytování v EU a dostatek peněz. Evropští úředníci rovněž chtějí vidět doklad o vhodném a platném cestovním zdravotním pojištění s minimálním pojistným krytím ve výši 30 tisíc eur.

Žádosti o vízum je možné předložit nejdříve tři měsíce před odjezdem do členského státu EU, jejich vyřízení může trvat až patnáct dnů. Samotné vízum se potom vydává na jeden, dva nebo více vstupů, jeho platnost přitom může být až pětiletá.